Publicaties

 

Paradijs der runderen
Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland (2001)
(samen met co-auteur Jan Zijlstra)
Uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer (samen met coöp. Rundveeverbeteringsorganisatie Noord-Holland -RON)
Gebonden, 424 p; 31 cm met ill, index, lit.
ISBN: 90-71123-59-6 geb.
Recensie: Piet van Cruyningen in Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis van Nederland
‘Dit kint hiet Willem’
De Heilige Geest in Leiden, 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg (2010)
Uitgeverij: Primavera Pers, Leiden
Gebonden, 227 p; 27 cm; met ill, index, lit
ISBN: 978-90-5997-088-5 ASW
 
Leidse wevershuisjes
Het wisselende lot van zeventiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen (2001; 2e druk 2003; 3e vermeerderde druk 2018)
Uitgever: Primavera Pers, Leiden
205 p; 24 cm, met ill, index en lit. opg.
ISBN: 90-74310-76-1
Recensies:  Jos Damen  en Leids Dagblad
 
De vele levens van het voormalig kuuroord Laag-Soeren,
Bethesda -Amsterda – Soeria – Landgoed Laag Soeren (2013)
Uitgeverij Diepenmaat, Dieren (in samenwerking met Stichting Cultureel Genootschap De Veluwezoom)
Gebonden, 160 p; met ill. en lit.opg.
ISBN: 978-90-78115-62-5
De agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland 1880-1930, Veehouderij
Westfriese Historische Reeks,deel 2 (2011)
Uitgeverij W Books, Zwolle.
Gebonden met ill. en lit.opg. Omvang 192 p. ISBN: 978-90-400-7779-1
 Zie meer op pagina landbouwgeschiedenis
Op zoek naar huis, straat of buurt
Handleiding voor historisch huizenonderzoek (1997; herziene uitgave 2000)
Uitgever: Verloren, Hilversum (in samenwerking met Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland, Stichting Stichtse Geschiedenis, Erfgoedhuis Zuid-Holland)
108 p; 24 cm, met ill, lit. opg.; ISBN: 90-6550-629-2; 1e dr.: Haarlem, 1997; ISBN: 90-802023-3-9
Zie meer op pagina historisch huizenonderzoek
Verbetering zij ons streven
Honderd jaar Rooms Katholieke Woningbouwvereniging VZOS, 1907-2007 (2007)
Uitgever: R.K. Woningbouwvereniging VZOS, Den Haag
Gebonden, 185 p; 25 cm; met ill en lit.opg.
Geboekt
80 jaar LTB adviseurs en accountants (2007)
Kees van der Wiel (red.), Piet van Lierop en Fons Overwater, cartoons Jan Puts
Uitgever: LTB Adviseurs en Accountants, Hoofddorp
Gebonden, 208 p; 30 cm (Brinkman) B0737368
Op zoek naar een biografisch portret in het verleden
Handleiding voor historisch biografisch onderzoek (2003)
Uitgever: Verloren, Hilversum
in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland
Met lit. opg., reg ; 123 p ; 24 cm ISBN: 90-6550-780-9
Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen
De geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat, 1411-2000
Kees van der Wiel (2000)
Uitgever: Delft , Stichting Huyse van St Christoffel binnen Delft
176 blz ISBN: 90-75095-77-5
  Lees deel van het boek: Christoffel  (pdf)
 
Burgervaders van Gelderland 1851-1919 (1995)
Uitgever: Gelders Oudheidkundig Contact, Zutphen
Bevindingen van het project ‘Burgemeesters en wethouders’ van leden van Gelderse historische verenigingen, in 1995 georganiseerd door het Gelders Oudheidkundig Contact, Zutphen
Annotatie: tab Met lit. opg., index ; 94 p; 30 cm In ringband (Brinkman) B9832624
Met raad en daad
Ruim honderd jaar advies- en informatiewerk in Utrecht (1993)
Uitgever: Stichting MAIC, Utrecht
Gebonden met: ill ; 87 p; 24 cm (Brinkman) B9420995
Handleiding Historisch huizenonderzoek in Haarlem (2014)
(en omliggende gemeenten)
Uitgave Noord-Hollands Archief, met ill.; 60 p.; 21,5 x 28 cm
(als e-book en print-on-demand)
 
Overzicht meer dan honderd jaar Haarlemse woningbouwcorporaties (2001)
Onderzoeksverslag. Haarlem : [s.n.], 2001 ; Collatie 13 p. + bijl. ; 30 cm
 
Wevers, huisbazen en ander volk. De geschiedenis van Middelstegracht 143
Brochure van Museum het Leids Wevershuis, 2005. (Opgenomen in 3e druk van bovenstaande “Leidse wevershuisjes”, 2018)
Zie meer op pagina historisch huizenonderzoek