Publicaties – Historische artikelen in tijdschriften en kranten

BoekenBijdragen in gezamenlijke boekenHistorische artikelen in tijdschriften en kranten

 

 
Holland, regionaal-historisch tijdschrift
Had de burgemeester van Jan Steen een knallende ruzie met zijn dochter?
jaargang 2004 afl. 4, pag. 368-375 in rubriek: Hollands Spoor
Baten en lasten van honderd jaar Woningwet (pdf) jaargang 2001 afl. 2, pag. 72-99
Dokterslectuur jaargang 1998, afl. 1, pag. 35-43
Boekbespreking van boeken over de geschiedenis van de geneeskunde en de gezondheidszorg
 
Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis
Zeg me waar je woont (pdf) Jaargang 22, nr 4, december 2016, p. 56-62
 
Jaarboek Delfia Batavorum
Aper Fransz van der Hoeve (1543-1627), Brouwer en kunstliefhebber  Jaarboek 2022; pag 27-47.
Guillaume de Gendt (1768-1840) Het roerige leven van een oorlogsprofiteur in de nadagen van Napoleon; 2021, pag. 45-60.
Kromme sikkel des doods of de pest van 1624 in Delft (medeauteur Peter Ekamper)(pdf)
2018, pag. 75-95.
Gedwongen Oranjeliefde (pdf)
2015, pag. 143-154.
Oude Delft 194: De Peereboom, het levensverhaal van een oud regentenpaleis(pdf)
2011, pag. 99-116.
Gerrit Harmeyer, schipper op China in de jaren 1763-1784 (pdf)
2000, pag. 99-116.
Knegtsbussen, drie eeuwen sparen voor sociale zekerheid (pdf)
1994, pag. 69-90.
Brood, brood, hongersnood! Het Delftse aardappeloproer van 1845 (pdf)
1991, pag. 67-79.
 
Delf, cultuurhistorisch magazine voor Delft
Onteigening en rechtsherstel Joods huizenbezit
winter 2022, p 4-7.
Pieter Parsant uitbreker van brouwerijen
zomer 2022, p 12-15.
Delfts vruchteloze pioniersrol in de strijd tegen de “pestholen der menschheid”(pdf)
winter 2020, p 19-22.
Eeuwenlang streng toezicht op het kleinste kamertje (pdf)
winter 2018, p 16-17.
Boer Paulus van der Spek, Zuchtend onder Gods bezoekende hand (pdf)
najaar 2017, p 16-17.
Koeien melken op de gracht (pdf)
zomer 2015, p, 14-17.
Achter de gevels van Delft en Dominee ontmaskerd (pdf)
winter 2009, p 18-21.
 
Gelders erfgoed, Gelders cultuurhistorisch tijdschrift
Vijf burgemeestersbenoemingen. Gezocht: ‘iemand van ietwat deftigen stand met eenig fortuin’
Samen met J. van Hell,
jaargang 1995, afl. 5, pag. 4-7.
 
Kennemer Kroniek, nieuwsblad van de Archiefdienst voor Kennemerland en de Stichting Vrienden van de Archiefdienst voor Kennemerland
De eerste bloeiperiode van de sociale woningbouw in Haarlem
2001, nr.19 ; p.2-10
 
Textielhistorische bijdragen
Delftse textiel in 19e eeuw. De dilemma’s van een commerciële armenzorg (pdf)
Jaargang 1992, pag. 53-70
 
Noord-Hollands Dagblad
Notariskantoor aan de kroegtafel, 1992
 
Woningkrant Haarlem
De erfenis van een eeuw sociale woningbouw in Haarlem, 29 aug. 2001
 
Schoolblad, orgaan van de ABOP
De problemen en ergernissen van meester/schrijver Theo Thijssen,
6 febr 1992, in samenwerking met Jan Erdstsieck.
 
Kleio, tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland
Lokale geschiedenis kent echte liefhebbers, 5 juni 1991
 
Eigen Perk
Nederland anno 1850 gezien door een plattelandsbril, jaargang 1990, pag. 108-116 (pdf)
 
Intermediair
Ongewis bestaan (1991), afl. 7, pag. 75. Boekbespreking van het proefschrift Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt: Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw van A. Knotter
Alleen maar peptalk: hoe nieuw en sociaal is de sociale vernieuwing? (1992), afl. 39, pag. 51-58
De wiekslag van hun geest: de Leidse universiteit in de negentiende eeuw
Boekbespreking van het proefschrift van W. Otterspeer (1993), afl. 8, pag. 47
Kankerden studenten maar wat meer’: waarom het nooit wat wordt met de kwaliteit van het hoger onderwijs (1991), afl. 6, pag. 49
 
U-blad, Utrechts Universiteitsblad
Geschiedenis moet buurtbewoners sterken in de strijd. Eerste vraag van het buurtcomitee: ‘Kan het leesbaar?’, 4 juni 1982.
Utrecht in de jaren dertig. Zonder werk in een bolwerk van conservatisme, 24 juni 1983.
De armen aten de kruimels van het garnizoen. Hoe Utrechters de Franse tijd overleefden, 13 jan 1984. Boekbespreking proefschrift Piet ’t Hart.
‘Zo’n daalder onder de trap, daar kun je een heel verhaal omheen verzinnen’ Graven in het verleden van een Utrechts Steegje, 27 jan 1984. Reportage met de Utrechtse bouwhistoricus Bart Klück.
‘Ik zoek het spoor van de tijd in gebouwen en het straatbeeld’, 13 april 1984.
Interview met socioloog prof. Gerrit Jansen over zijn boek ‘Een land van steden, het spoor van de tijd, kultuurgeschiedenis van van de Hollandse stad tot 1900’.
Doe solst dikke doalders winnen. Vroeger trekarbeid naar de lage landen bij de zee, 18 mei 1984. Boekbespreking proefschrift ‘Naar de kusten van Noordzee’ van Jan Lucassen.
Kruidnagelen en Christenen, 7 juni 1985. Boekbespreking van proefschrift van Gerrit Knaap.
´Ieder behoort zijn deel in de avantagiën te hebben` Driedubbele promotie over achttiende-eeuwse regentenkringen, 15 nov 1985. Bespreking proefschriften van Joop de Jong, Luc Kooijmans en Maarten Prak.
‘De nijpende druk waaronder den nijveren man gebukt gaat’, 20 juni 1986. Boekbespreking proefschrift Armelui in Alkmaar van L. Frank van Loo.
´Dagelijks zie ik middeleeuws bouwmateriaal de container ingaan’, april 1989.
Werkgevers zijn nooit slechter geworden van achturendag Argumenten tegen arbeidstijdverkorting al honderd jaar hetzelfde, 31 jan 1991. Boekbespreking proefschrift Lex Heerma van Voss.
Historici tobben over hun tante in Alkmaar. Universitaire historici hebben meer oog voor nootjes van voor uitdagende theses, 7 nov 1991.
Sinterklaas, hardnekkig restant der paperijen, 4 dec 1991.(pdf)