Publicaties – Bijdragen in gezamenlijke boeken

BoekenBijdragen in gezamenlijke boekenHistorische artikelen in tijdschriften en kranten

 

In Holland rond 1840(1990)
Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland
met bijdragen van leden van de Historische Vereniging Binnenwaard over Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottolanden, Goudriaan; Jaap Raat over Wognum; 33 andere historische verenigingen uit Noord- en Zuid-Holland, samengevat door Kees van der Wiel (p. 103-175) ;
eindredactie Brord van Straalen, Bas van Oyen
Uitgegeven ter gelegenheid van 150-jarig bestaan van de provincies Noord- en Zuid-Holland
Uitgever: Pirola, Schoorl in samenwerking met Culturele Raad Noord-Holland, IJmuiden en Culturele Raad Zuid-Holland; Den Haag.
Met ill, lit. opg ; 175 p ; 25 cm ISBN: 90-6455-115-4 geb. (Brinkman) B9015052
Recensie NRC
in: Geschiedenis van de Zaanstreek (2012)
De boer als assepoester van de Zaanse geschiedenis (p. 218-237)
(red.) Eelco Beukers en Corrie van Sijl
Uitgever: W Books, Zwolle
2 delen 850 p. met ill. krt. lit. opg. ISBN 978-90-400-0754-5Zie meer op pagina landbouwgeschiedenis
in: 400 jaar Beemster 1612-2012 (2012)
Melkkoeien, fokstieren en vette ossen; Veehouders in de Beemster (pdf)
Kaasmaken, een wetenschap; Van boerderijvlijt tot zuivelindustrie (pdf)
Piepers, blauwschokkers en augurken; Akkerbouwers en tuinders (pdf)
Oud en nieuw ondernemerschap; Nering en ambacht in de polder (pdf)<Huis en haard; Bewoning en bevolking (pdf)
Zomers societyparadijs in de polder; Verdwenen buitenplaatsen (pdf)
Zes bijdragen (p. 48-169)
(red.) Carly Misset en Katja Bossaers
Uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer & Gemeente Beemster
416 p. 29×29 cm IBN 978-90-78381-56-3 Brinkman 25104230
vijf-eeuwen-km
in: Vijf eeuwen aan de Koornmarkt (2016)
Geschiedenis van de panden Koornmarkt 77-81 door Gerrit Berends, Kees van der Wiel en Hans van ‘t Zet
Uitgave in eigen beheer van Hans van ‘t Zet
Met ill. en litt opg,; 208 p; 23 cm
Greep uit de inhoud:
Vier huizen, vijf eeuwen (pdf)
Koornmarkt, Geschiedenis van de gracht(pdf)
Weesmeisjes in Het Vlegend Hert (pdf)
Prentenwinkel van Willem Delff
(pdf)
Zilversmid in geldzorgen
(pdf)
 
in: Hoeve Nooit Gedacht, meer dan vijf eeuwen boeren (2022)
Geschiedenis van een boerenhoeve aan de Noordeindseweg 42 in Delfgauw
Uitgave in eigen beheer van Fia de Wilde-Piso
Met ill. en litt opg.; 178p; 23 cm
Hierin hoofdstukken 27 t/m 31 de voorgeschiedenis van 1540-1745:Nooit Gedacht voorgeschiedenis(pdf)
 
in: De snijkunst verbeeld (2002) Delftse anatomische lessen nader belicht, beschrijving van de vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en haar beoefenaren in de zeventiende en achttiende eeuw
Zicht op Delft in de 17e en 18e eeuw (pdf) (p. 9-31)
red.: Hans Houtzager, Michiel Jonker ;
Uitgever: Waanders, Zwolle, in opdracht van de Reinier de Graaf Groep t.g.v. het 750-jarig bestaan van het Reinier de Graaf Gasthuis
Met ill., lit. opg., reg ; 148 p; 30 cm ISBN: 90-400-8766-0 geb., 90-400-8750-4 pbk.
 
in: De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer (1996)
Delft in de Gouden Eeuw, welvaart en armoede ten tijde van Johannes Vermeer (p. 52-67)
tevens verschenen als: Dutch society in the age of Vermeer
Uitgever: Waanders, Zwolle, in samenwerking met het Haags Historisch Museum
Annotatie: ill., krt., tab., grafieken; ISBN: 90-400-9822-0 en 90-400-9823-9
Recensie Montias
 
in: De Purmer is mijn gebied 1622-2022 (2022)
“What price is a cow of 80 pounds a day?”
over de internationale veehandel van de Cornelis en Adriaan de Goede in de 19e eeuw
De Goede – Purmer 400
Uitgever: Stichting Purmer 400 jaar en Stichting Uitgeverij Noord-Holland
ISBN 978 94 92335333
 
in: ‘Ach Lieve Tijd’, Delft (1996), aflevering 8
750 jaar Delftenaren en hun bestuur en rechtspraak
Waanders Uitgevers Zwolle, in samenwerking met Gemeentelijke Archiefdienst Delft en het Stedelijk Museum Het Prinsenhof, red. Gerrit Verhoeven

in: Canon Zorg voor de jeugd (2013) en op de website www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz:
Weeshuizen, kraamkamers van de jeugdzorg (link) en
1903 Elisabeth Boddaert en de pedagogische jeugdopvang Verwaarloosde jeugd niet van ouders scheiden (link)
red. Jos van der Lans en Maarten van der Linde
Uitgave van Vereniging Canon Sociaal Werk, met ill.; 94 p.; 24 cm; ISBN: 978-90-819819-1-0 (paperback)
 
in: ‘1001 Vrouwen’ (Zutphen, 2013) en Digitaal Vrouwenlexicon (2009):
Louise Frederica Wijnaendts (1845-1890), portret 769. (link)
 
in: Geschiedenis van het privéleven: bronnen en benaderingen (2007)
Speuren naar persoonsgegevens in het verleden (p. 479-503)
(red.) Pieter Stokvis
Uitgever: SUN, Amsterdam en Open Universiteit, Heerlen
Tevens tekstboek van de cursus “Geschiedenis van het privéleven” van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland
Met ill. Krt., lit. opg ; 510 p ; 25 cm ISBN: 978-90-8506-294-3 (Brinkman) B0702222
 
in: Hogeschoolmaken: van visie tot vorm (1999)
De school van de toekomst moet meer gezicht tonen;
red.: Paul Abels
Uitgave van Hogeschool Enschede
Met ill; samenvatting in het Engels en Duits; 109 p; 22×32 cm; ISBN: 90-805142-1-7 geb.
 
 

Zie verder diverse bijdragen in www.achterdegevelsvandelft.nl, website met huizengeschiedenissen in Delft.