Publicaties – Overige (journalistieke) artikelen

 

HBO-journaal, maandblad voor docenten en leidinggevenden in het Hoger Beroepsonderwijs    Hoger onderwijs is een bulkproduct geworden : Inspecteur-generaal Mertens kritiseert gebrek aan variëteit (1999), afl. 3 (november), pag. 16-
De stage als melkkoetje: creatieve hogescholen boren nieuwe geldbron aan (1996), afl. 7, pag. 12-13+15
De frictiepool is geen doorslaand succes : hogescholen sparen outplacement-subsidies op
(1996), afl. 10, pag. 8-10
Een mislukte stage kan ook een leerzame ervaring zijn: stagecoördinatoren slaan terug
(1996-1997), afl. 4 (dec-jan), pag. 20-21
Tweede generatie allochtone studenten krijgt voorrang : Nuis trekt geen extra geld uit voor nieuwkomers (1995), afl. 3, pag. 14-15
HBO houdt beroepsverenigingen op afstand: haat-liefde verhouding helt weer ietsje over naar liefde (1995), afl. 7, pag. 32-35
Decanen vinden HBO-programma’s niet studeerbaar: de onderwijsorganisatie is nog niet klaar voor de prestatiebeurs (1995), afl. 9, pag. 8-11
Stoffige boekenopslag verandert in drukke mediatheek: hbo-bibliothecarissen komen achter hun uitleentafeltje vandaan (1994), afl. 6, pag. 12-15
Uitval in de propaedeuse schiet omhoog : bijna de helft van de studenten verlaat h.b.o. zonder diploma (1993), afl. 8, pag. 22-25
Niet sleutelen aan de allochtoon, maar sleutelen aan het onderwijs: eenzijdige nadruk op taal is ontkenning van de echte problemen (1993), afl. 1, pag. 16-21
Schaalvergroting heeft weinig onderwijsvernieuwing opgeleverd: samenwerking met buitenstaanders verloopt soepeler dan met fusie-partner (1992), afl. 5, pag. 14-17
Student lerarenopleiding wil alles behalve voor de klas : vrije studierichting populaire vluchtroute (1991), afl. 4, pag. 42-44
Bedrijfsleven moet samenvoeging studierichtingen afdwingen: zonder stok achter de deur komen hogescholen niet tot inkeer (1991), afl. 2, pag. 18-21
Welzijnsweekblad
Stedebouwkundige Gerard Anderiesen: ‘Je moet investeren in de stad’ (1993), afl. 38, pag. 14-15
Migranten moeten langer op woning wachten (1993), afl. 36, pag. 6-9
Maatwerk is niet goedkoop: Nederlands op de werkvloer (1993), afl. 10, pag. 18-19
Naoorlogse wijk toevluchtsoord voor kansarmen: Amsterdamse ontwikkeling voorbode voor andere steden (1993), afl. 5, pag. 8-13
De groepen worden groter, het aanbod verschraalt: basiseducatie kan te hoge verwachtingen niet waarmaken (1992), afl. 34-35, pag. 10-13
‘Ik zit hier niet alleen om ze rustig te houden’: werken met asielzoekers
(1992), afl. 20, pag. 8-13
Den Haag werkt vijf jaar met één loket voor arbeidsbureau en sociale dienst: ‘geen werk is altijd slechter dan een vervelende baan’ (1992), afl. 13, pag. 10-15
De sociale vernieuwing van de bijstandswet: meer regels, minder uitkeringen en aan het werk (1992), afl. 7, pag. 10-13
Allochtonen kunnen nog lang wachten op een baan : twee procent van de ondernemers doet iets aan positieve actie (1991), afl. 49, pag. 8-9
‘We kunnen niet eeuwig in een beschermd huisje blijven zitten’: sociale werkvoorziening kan meest kansloze nauwelijks iets bieden (1991), afl. 44, pag. 12-16
JWG moet meest kansloze jongeren de arbeidsmarkt op zien te sleuren: Jeugdwerkgarantiewet komt tien jaar te laat (1991), afl. 25_26, pag. 8-12
Gezond werk is beter dan de WAO afschaffen: vakcentrale FNV organiseert ‘melddag’ voor arbeidsongeschikten (1991), afl. 22, pag. 8-9
Enorme wachtlijsten taallessen bedreigt opvang: ‘inburgeringstraject’ migranten krijgt te weinig middelen (1991), afl. 20, pag. 10-14
Eckhardt, consulent voor sociaal psychiatrische werkers: ‘de reclassering is al te veel geprofessionaliseerd’ (1991), afl. 11/12, pag. 16-18
De harde realiteit: de ene baan in, de andere uit: maatwerk voor langdurig werklozen
(1991), afl. 7, pag. 14-18
Akkoorden noch scholingsplannen kunnen 60.000 allochtonen aan een baan helpen: werkloosheidsprobleem onder buitenlanders wordt voor de zoveelste keer onderschat
(1991), afl. 4, pag. 10-14
Bezoldigde gebruikers verspreiden boodschap ‘veilig spuiten en veilig vrijen’: de onconventionele methode van de Deventer drughulpverlening (1991), afl. 3, pag. 10
Wie de jeugd reclasseert geeft haar toekomst: laagdrempelige projecten in Utrecht, Amersfoort en Den Haag voorkomen recidive van jonge criminelen (1990), afl. 41/42, pag. 10
Legaliseren van confectieateliers effectiever dan ‘sleutelen aan allochtoon’
(1990), afl. 39, pag. 6
‘Arbeidsmarktbeleid blijft dweilen met de kraan open’: minderhedenbeleid
(1990), afl. 38, pag. 7
Platform ‘laat ouders ouder blijven’ wil kort geding aanspannen: ouders voelen zich beledigd door commissie Gijsbers (1990), afl. 26/27, pag. 4
Alternatieve straffen voor minderjarigen: ‘je hebt wat bereikt als zo’n jongen tot het besef komt : werken is leuk’ (1990), afl. 12, pag. 10
‘Zelfbewust optreden, werkt toch het doeltreffendst’: congres ‘Ongewenste intimiteiten, gewenste rechten’ (1990), afl. 5, pag. 10
Aids wordt steeds meer een ziekte van de kansarmen: buiten de randstad verflauwt de belangstelling voor Aids (1990), afl. 3, pag. 12
Psychische hulp aan vluchtelingen: ballingschap kan net zo traumatisch zijn als de reden van de vlucht (1990), afl. 1, pag. 10
Tijdschrift voor de Sociale Sector
Werkgelegenheidsplannen bevorderen slechts institutionele consumptie. Allochtonen als bijzettafeltjes van de economie (1990), afl. 3, pag. 2
Oud worden tussen boerenkool, kebab en kousenband: wetten en praktische bezwaren staan remigratie in de weg (1991), afl. 1, pag. 12-18
Humanitas worstelt met oude vormen en gedachten: vereniging zou meer horzel in de pels moeten zijn (1991), afl. 11, pag. 20-26